Hlavní obsah

Jsem od přírody hravý tvor. Mám mnoho oblíbených her, mezi kterými samozřejmě nemohou chybět ani ty rytmické. Ráda bych vám v tomto blogu představila jednu, kterou mám spojenou s táborovými ohni a létem.

Poprvé jsem se s ní setkala jako dítě na táboře. Seděli jsme v kruhu kolem ohně vesele dupali, plácali, tleskali, pleskali a přitom zběsile výskali. Všichni jsme byli v tom okamžiku plně soustředění a nadšení. Tak si to aspoň pamatuju.

O mnoho let později jsem už jako maminka jela na tábor s dětmi. Hráli jsme tam tu samou hru a já při tom zjistila, že mě stále baví. A taky, že většina dospělých (včetně mě) je v ní oproti dětem dost marná. :-)

Princip hry

Hra se skládá z melodické části a rytmické části. Není to nic složitého, jen je potřeba zpívat a zároveň vytleskávat rytmus různě po těle.

Melodická část

Setkala jsem se s několika verzemi melodie. Podstatné je, aby si ten, kdo hru vede, zvolil melodii písničky, kterou dobře zná. Nebude mít totiž moc času přemýšlet nad slovy a melodií, protože povede rytmickou část.

Rytmická část

Zatímco se melodie písničky zpívá stále dokola, rytmická část se může měnit s každým opakováním melodie. Rytmickou část si můžete přizpůsobit podle toho, s jak velkými dětmi hru hrajete.

Verze pro nejmenší děti

Když jsem hru hrála s malými dětmi, zvolila jsem si písničku Červená se, line záře. Všichni jsme ji znali a slova i melodie se opakovala stále dokola.

Rytmus této písničky je 3/4, to znamená na tři doby (prv-ní, dru-há, tře-tí). Pohyby se skládali z dupání (D), plácání rukama o stehna (PS), plácání oběma zkříženýma rukama na hrudník (PH) a tleskání (T). Levá noha (LN) a pravá noha (PN) se v rytmu střídaly, stejně jako levá ruka (LR) a pravá ruka (PR).

Nejprve jsme si zkusili jen samostatně rytmus a pak už jsme přidali i melodii.

T-DLN-DPN-T-DLN-DPN

Červe-ná se, line zá - ře.

T-PSLR-PSPR-T-PSLR-PSPR

Červe-ná se, line zá - ře.

T-PH-PH-T-PH-PH

O - heň, o - heň,

T-PSLR-PSPR-T-PSLR-PSPR

hřeje ru - ce, barví tvá - ře

T-DLN-DPN-T-DLN-DPN

hřeje ru - ce, barví tvá - ře

Začali jsme zpívat a rytmizovat v pomalém tempu a postupně jsme s každým opakování zrychlovali.

Tady jsem vám pro lepší představu natočila video:

 

Co tato rytmická hra u dětí rozvíjí?

Tato hra rozvíjí u dětí schopnost se soustředit, zlepšuje paměť, rytmické cítění a koordinaci pohybů. Zároveň při ní dochází k propojování pravé a levé hemisféry.
Pokud postupujete z pomalého tempa do rychlého, děti to aktivizuje. Pro zklidnění můžete zkusit začít v rychlém tempu a postupně zpomalovat.