Hlavní obsah

Tak, jako v mnoha jiných školách v České republice, zavítaly i k nám do školy děti z Ukrajiny. Do druhé třídy tak najednou přišli dva noví žáci. Jedná se o třídu, do které chodím s dětmi zpívat, tak mě napadlo najít nějakou milou ukrajinskou jarní píseň a zazpívat si ji s nimi. Měla jsem představu, že to může být pro naše nové ukrajinské děti příjemné, dělat ve škole něco, co už trochu znají.

Od jedné druhácké maminky, která pochází z Ukrajiny, ale v Česku už žije mnoho let, jsem se dozvěděla, že ukrajinská lidová hudba není tak jednotná, jako folklor u nás. Není tedy automatické, že by děti ze všech oblastí Ukrajiny znaly stejné písně.
Pomohla mi ale vybrat pár písní, které jsou v Ukrajině známější a je tedy větší pravděpodobnost, že je budou znát i naše nové děti.
Vybrala jsem jednu z nich, pokusila jsem se přelouskat ukrajinský text napsaný ukrajinskou cyrilicí, odposlechnout výslovnost a přeložit část písničky. S druháky jsem pak prošla text a děti měly za úkol zkusit odhadnout, co znamenají jednotlivá slova. Přišlo mi zajímavé, jak se jim dařilo správně vystihnout význam většiny ukrajinských slov v písni a jak rychle si ji zvládly zapamatovat.
Zapsala jsem část písně do not a přidala fonetický přepis a překlad. Nejedná se o přebásnění, ale o zachycení významu. Třeba se vám bude při práci s dětmi hodit. ????

Vyjdi, vyjdi Ivanko (noty k tisku pdf)

Písnička Vyjdi, vyjdi Ivanko na youtube

Вийди, вийди, Іванку,

Вийди, вийди, Іванку,

Вийди, вийди, Іванку,
Заспівай нам веснянку.
Зимували, не співали,
Весни дожидали.

А вже весна, весна скресла,
А що ти нам та й принесла?
Принесла вам дрібну росу
І дівочу ясну красу.

Дівочая краса, краса,
Як весняная дрібна роса,
На Дунаю прана, прана,
А у меду полокана.

Ой ти, весно, красна.
Зелен-зелен рястом,
Ой ти, весно, пишна
Квіточками вишні.
Принесла нам літечко,
Щоб родило житечко,
Озима пшениця
І всяка пашниця.

Wyjdy, wyjdy Ivanku - fonetický přepis

Wyjdy, wyjdy Ivanku,

Wyjdy, wyjdy Ivanku,
zaspivaj nam wesňanku.
Zymuvaly, nezpivaly,
Vesnu dožydaly.

A vže vesna, vesna skresla,
a ščo ty nám taj prinesla?
prinesla vam dribnu rosu,
I divoču jasnu krasu.

Divočaja krasa, krasa,
Jak wesňanaja dribna rosa,
na Dunaju prana, prana,
A u medu polokana.

Oj ty vesno krasna,
zelen, zelen rjastom,
oj ty vesno pyšna,
Kvitočkami vyšni
Prynesla nam lítečko,
ščob rodylo žytečko,
ozyma pšenycja
I všaka pašnycja.

Vyjdi, vyjdi Ivanko - překlad

Vyjdi, vyjdi Ivanko,

Vyjdi, vyjdi Ivanko,
zazpívej nám jarní píseň.
Přes zimu jsme nezpívali,
na jaro čekali.

Už jaro, jaro přišlo,
A co nám přineslo?
Přineslo nám jemnou rosu
a dívkám jasnou krásu.

Tak krásná je krása dívek,
jako jemná jarní rosa.
Na Dunaji čistá, čistá,
v medu namočená (tady úplně nevím význam…)

Ach ty jaro krásné, zeleň, zeleň roste.
Ach ty jaro nádherné s květy višní.
Přineslo jsi nám lítečko, nechalo znovu vyrůst žitečko,
ozimu pšenici i všechnu zeleň na pastvinách.