Hlavní obsah

Rozhovory s Klárou Jabůrkovou

Klára Jabůrková
Jmenuji se Klára Jabůrková a v Soukromé speciálně pedagogické praxi Klára poskytuji podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Pomocí individuálně sestavené terapie se zaměřuji na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží a to zejména u dětí v předškolním a školním věku, u kterých se vyskytují obtíže související s poruchami učení, oslabenými dílčími funkcemi, opožděným vývojem, vývojovou dysfázií, poruchami pozornosti, lehkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Vítány jsou i děti, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají.

Neurovývojová stimulace

Rozvoj sluchových dovedností