Hlavní obsah

V tomto článku si posvítíme na jednu z důležitých sluchových dovedností, totiž na sluchové rozlišování. Jedná se o dovednost, kterou děti ocení například ve škole při čtení a psaní. A vy koneckonců také. :-) Zároveň si popíšeme 2 hry, pomocí kterých můžeme sluchové rozlišování u dětí podpořit a rozvíjet.

Představte si dítě, které je zdravé, ukázkově prochází všemi vývojovými mezníky, žije v podnětném a milujícím prostředí. Je naprosto v normě, jen má trochu potíže s výslovností. Když je mu zhruba 5 let, začne navštěvovat logopedii a jde to ztuha. Pomalilinku se to zlepšuje, ale popravdě - nic moc. Jinak je to ale veselé, inteligentní a motoricky šikovné dítě. Děťátko dozraje do školního věku a zjevně není důvod, aby nenastoupilo do školy. Ještě je sice třeba trochu doladit výslovnost, ale to dnes už není důvod k odkladu. A pak přijde šok. Dítěti se nedaří. Má potíže se čtením a při psaní dělá chyby. Pořád a pořád dokola, ačkoli je to tak jednoduché! A protože je citlivé a vnímavé, přestává si věřit. Začíná kolotoč hledání příčiny a řešení.

I takto dokáže potrápit nedostatečně rozvinuté sluchové rozlišování. Samozřejmě zde působí dohromady více sluchových dovedností, ale na další z nich se zaměříme zase v příštím článku.

Plně rozvinuté sluchové dovednosti nepoznáte podle toho, že se dítě otočí, když na něj zavoláte. Nejde o slyšení, ale způsob zpracování slyšeného.

K sluchovým dovednostem patří:

 • schopnost naslouchání (například zvládnutí vyslechnout pohádku a porozumět jí)
 • sluchová paměť (zapamatování si písničky)
 • sluchové rozlišování (rozlišování jednotlivých zvuků)
 • sluchová analýzu (rozložení slov na slabiky a hlásky) a syntézu (složení slov ze slabik a hlásek)
 • vnímání rytmu (pomáhá při učení písniček a rozdělování slov na slabiky)

K čemu je dobré sluchové rozlišování?

Pomáhá nám rozlišit hlásky (fonémy), které mají schopnost měnit význam slova. Například jde o rozlišení znělosti a neznělosti (buk x puk), délky samohlásek (papá, pápá), měkčení (díky x dýky). Zároveň nám pomáhá se správnou výslovností.

Dá se tato dovednost cvičit?

Ano. Je mnoho her, které si s dětmi můžete na sluchové rozlišování zahrát. Ráda bych vám zde představila dvě, které můžete hrát s dětmi individuálně i skupinově. Můžete při nich využít jednoduché hudební nástroje, ale obejdete se i bez nich.

Co to zní?

 • Počet hráčů: 1+
 • Věk: 3+
 • Pomůcky: šátek, různě znějící hudební nástroje, nebo různě znějící předměty (papír, klacíky, kamínky, příbory…)
 • Rozvíjí: soustředění, představivost, sluchové rozlišování

Pod šátek schováte různé předměty, které vydávají zvuk. Nejprve rozezníte jeden a děti hádají, o jaký předmět se jedná. U hudebních nástrojů jste limitováni způsobem hry na jednotlivé instrumenty, ale pokud použijete například papír, můžete ho zkusit zmačkat, nebo roztrhat.Děti se snaží uhodnout, co se s papírem pod šátkem děje.

Hledání budíku

 • Počet hráčů: 1+
 • Věk: 5+
 • Pomůcky: budík, nebo předmět, který vydává jemný zvuk
 • Rozvíjí: soustředění, pozornost, sluchové rozlišování

Tuto hru je potřeba hrát uvnitř, aby děti nerušilo příliš mnoho zvukových podnětů. Někde v prostoru schováte tikající budík a děti se ho snaží podle zvuku najít.

Obě hry si můžete zkusit zahrát i s dospěláky. Je to docela sranda, obzvlášť, když vybíráte nezvykle znějící předměty.