Hlavní obsah

Jsem hudebnice, muzikoterapeutka, učitelka hudební výchovy ve speciální třídě na waldorfské základní škole a učitelka kytary. Především ale maminka dvou úžasných holek.

Hudba mi byla od dětství velmi blízká. Dokázala mi zlepšit náladu, ráda jsem u ní relaxovala a doplňovala energii. Ale až ve chvíli, kdy jsem se hlouběji začala zajímat o muzikoterapii jsem zjistila, jak moc můžou hudba a rytmická cvičení pomáhat předškolním a školním dětem.

Uvědomila jsem si, jaké možnosti při rozvoji dětí nabízí práce s hudbou, ať už se jedná o rozvíjení sociálních dovedností, cvičení jemné a hrubé motoriky, nebo o rozvíjení komunikačních schopností a kognitivních funkcí. Už dlouho jsem intuitivně věděla, že může hudba blahodárně působit na člověka. Až při studiu muzikoterapie jsem začala zjišťovat, jak s hudbou pracovat cíleně.

Potkávám mnoho rodičů, kteří se svými dětmi nezpívají a hudebně s nimi nepracují, nebo jen velmi málo. Většinou mají pocit, že nejsou hudebníci a neví jak začít. Často si také nesou z dětství nepříjemnou hudební zkušenost, nejčastěji z období školní docházky. Ačkoli mají pocit, že nemají hudební sluch a neumí zpívat, chtějí, aby se jejich děti s hudbou aktivně setkali.

Těší mě se o těchto věcech bavit a sdílet zkušenosti, a tak jsem založila tyto blogové stránky. Můžete mě najít také na FB stránce Hudební hřiště, nebo se připojit do FB skupiny Hrajeme si s hudbou. S radostí vás budu inspirovat k hudebnímu hraní a ukazovat vám některé z mnoha cest, jak v dětech rozvíjet hudebnost. A na to opravdu nepotřebujete žádné velké hudební vzdělání, jen chuť a odvahu se pustit do něčeho nového. Vědět jak začít a zbytek už vám ukážou vaše děti.