Hlavní obsah

Jmenuji se Veronika Pazderková. Vystudovala jsem Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, absolvovala jsem na Konzervatoři v Brně a absolvovala jsem tříletý kurz integrativní muzikoterapie pod vedením Tomáše Procházky a Zuzany Ouředníčkové, který je garantovaný Muzikoterapeutickou asociací České republiky CZMTA. Absolvovala jsem řadu hudebních seminářů, kurzů a workshopů. Tři roky jsem učila kytaru na Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací, na jaře v roce 2018 jsem hudebně pracovala s dětmi z Lesního klubu Šiška a od roku 2019 působím jako pedagožka hudební výchovy ve speciální třídě na Waldorfské základní škole Brno. Muzikoterapeuticky pracuji převážně s dětmi mladšího školního věku. O své zkušenosti s muzikofiletickou prací s dětmi od tří let se chci podělit na těchto stránkách.

Hudba mi byla od dětství velmi blízká. Dokázala mi zlepšit náladu, ráda jsem u ní relaxovala a doplňovala energii. Ale až ve chvíli, kdy jsem se hlouběji začala zajímat o muzikoterapii jsem zjistila, jak moc můžou hudba a rytmická cvičení pomáhat předškolním a školním dětem.

Uvědomila jsem si, jaké možnosti při rozvoji dětí nabízí práce s hudbou, ať už se jedná o rozvíjení sociálních dovedností, cvičení jemné a hrubé motoriky, nebo o rozvíjení komunikačních schopností a kognitivních funkcí. Už dlouho jsem intuitivně věděla, že může hudba blahodárně působit na člověka. Až při studiu muzikoterapie jsem začala zjišťovat, jak s hudbou pracovat cíleně.

Potkávám mnoho rodičů, kteří se svými dětmi nezpívají a hudebně s nimi nepracují, nebo jen velmi málo. Většinou mají pocit, že nejsou hudebníci a neví jak začít. Často si také nesou z dětství nepříjemnou hudební zkušenost, nejčastěji z období školní docházky. Ačkoli mají pocit, že nemají hudební sluch a neumí zpívat, chtějí, aby se jejich děti s hudbou aktivně setkaly.

Těší mě se o těchto věcech bavit a sdílet zkušenosti, a tak jsem založila tyto blogové stránky. Můžete mě najít také na FB stránce Hudební hřiště, nebo se připojit do FB skupiny Hrajeme si s hudbou. Občas natočím i nějaké video, na které se můžete podívat na youtube kanálu Hudebniště. S radostí vás budu inspirovat k hudebnímu hraní a ukazovat vám některé z mnoha cest, jak v dětech rozvíjet hudebnost. A na to opravdu nepotřebujete žádné velké hudební vzdělání, jen chuť a odvahu se pustit do něčeho nového. Vědět jak začít a zbytek už vám ukážou vaše děti.

Osvěčení o absolvování výcviku integrativní muzikoterapii pro Veroniku Pazderkovou