Hlavní obsah

V tomto článku se podíváme na 4 hudební aktivity, které můžete s dětmi zkoušet s kaštánky. Pokud jste tedy ještě nevyrazili na podzimní lov kaštanů, je nejvyšší čas.

Jedna z věcí, která mě spolehlivě vrací do dětství je podzimní sbírání kaštanů. Mám pocit, že v tom rozhodně nejsem sama. Stát v říjnu u jírovce připomíná sledování hledačů pokladů, s tím rozdílem, že to, co si donesete domů nemá barvu zlata, ale je hnědé, lesklé a zaoblené, jako polštářky na kočičí tlapce. Zkrátka pro kaštany mám opravdu slabost a ráda s nimi pracuji i s dětmi.

Svým tvarem se kaštany skvěle hodí na hry, při kterých potřebujete předmět, který děti dokážou skrýt v dlani. Jedna z mých oblíbených her tohoto typu je hra na stromy. Má mnoho variant a pro tento kaštánkový blog jsem zvolila dvě: Roste, roste strom a Kde je kaštan (chcete-li být přesní, Kde je jírovec maďal 😊).

V obou hrách budete pracovat s pozicí „stromu.“ Tu si s dětmi můžete zkusit předem natrénovat. Je to skvělá pozice i na začátek zpívání, pokud chcete, aby se děti uvolnily a dobře se jim zpívalo.

Pozice stromu: děti stojí, šlapkami se dotýkají země a představují si, jak z jejich chodidel vrůstají do země hluboké kořeny. Jejich nohy a trup jsou kmen stromu a ruce a hlava koruna. Když zafouká vítr, zlehýnka pohybují tělem, ale chodidla jsou stále pevně na zemi a nezvedají se.

U obou následujících her pracuji s písničkou Roste, roste strom:

Roste roste strom

Roste, roste strom,
kolem něj je celý les.

Když větříček zafouká
všude kolem rozfouká lístečky kaštanové

Stojí, stojí strom

Stojí, stojí strom (noty k tisku pdf)

1. Roste, roste strom

  • Počet dětí: 3+
  • Věk: 2+

Rozvíjí: spolupráci, koordinaci pohybů, soustředění

Jak se hra hraje:

Děti se posadí na paty do kroužku, schoulí se do klubíčka (hlavu mají opřenou o kolena), zavřou si oči a natáhnou před sebe ruce, které mají spojené v dlaních do „mističky.“ Vyberete jedno dítě a tomu vložíte do dlaní kaštánek.

Potom děti vyzvete, aby dlaně daly k sobě - udělaly z nich jeskyňku (děti neví, kdo z nich má v rukách kaštánek) a narovnaly se zpět do sedu. Začnete zpívat:

Roste, roste strom,

(zvedne se děťátko, které má v ruce kaštánek a postaví se kamkoli do prostoru do pozice stromu)

kolem něj je celý les.

(ostatní děti si najdou kolem prvního dítěte místo a utvoří pomyslný les – opět si stoupnou do pozice stromu)

Když větříček zafouká,

(děti zvednou ruce nad hlavu a jemně s nimi kolébají ze strany na stranu)

všude kolem rozfouká

(ruce dětí se pomalu blíží k zemi)

lístečky kaštanové.

(děti si sedají na paty a opět končí schoulené v klubíčku, kromě dítěte, které má kaštánek).

Děti nastaví dlaně a zavřou oči. Děťátko s kaštánkem někoho vybere a vloží mu do dlaně kaštan. Celá hra se znovu opakuje.

2. Kde je kaštan

  • Počet dětí: 3+
  • Věk: 2+

Rozvíjí: sluchové dovednosti (sluchové rozlišování, vnímání figury a pozadí – hrajete-li v hlučnějším prostředí), soustředění

Jak se hra hraje:

Hra se hraje podobně, jako hra Roste, roste strom. Děti jsou v kroužku a začínají ze stejné pozice sedu na patách schoulené do klubíčka, s dlaněmi před sebou. Jedno dítě dostane potají kaštánek. Potom děti vyzvete, aby dlaně uzavřely a posadily se, ale stále mají mít zavřené oči. Na začátku písničky nevstane dítě, které má kaštánek (to musí být v utajení až do konce písně), ale vyrostou (postaví se) všechny děti. Zůstávají stát na svém místě v pozici stromu po celou dobu písničky.

Je potřeba, aby měly děti v kroužku trochu větší rozestupy.

Potom začnete zpívat:

Roste, roste strom,

(zvednou se všechny děti a stojí v pozici stromu)

kolem něj je celý les.

Když větříček zafouká,

(děti zvednou ruce nad hlavu a jemně s nimi kolébají ze strany na stranu)

všude kolem rozfouká

(ruce dětí se pomalu blíží k zemi)

lístečky kaštanové.

(děti si sedají na paty a mají stále zavřené oči, kromě dítěte, které má kaštánek. Toto dítě kaštánek upustí na zem a ostatní poslouchají, odkud se ozval zvuk padajícího kaštánku. Tím směrem ukážou. Až potom mohou otevřít oči).

Celá hra se může znovu zopakovat.

Další hra, při které jsou kaštánky skvělým pomocníkem, je rytmické předávání kaštánků. Někteří předškoláci v pomalejším tempu zvládnou předávat kaštánek na slabiky, ale bývá to těžké i pro některé prvňáčky a druháčky. Můžete tedy zvolit jednodušší variantu, kterou vám také představím.

Můžete pracovat například s touto básničkou:

Kaštan

Shoď mi kaštan, kaštane,
však se ti nic nestane.
Jenom trochu hlavou hodíš
a hned jeden kaštan shodíš.

3. Předávání kaštánků

  • Počet dětí: 2+
  • Věk: 6+

Rozvíjí: rytmické cítění, soustředění, koordinaci pohybů, spolupráci

Vyberete si říkadlo, rozpočítadlo nebo básničku, kterou děti dobře znají. Sedíte v kroužku, děti mají dlaň pravé ruky položenou na dlani svého souseda po pravici. Každé dítě tedy má pravou dlaň nahoře (na levé dlani souseda) a levou dlaň dole (pod pravou dlaní souseda po levici).

Nejdřív zkuste párkrát cvičně předávat kaštánek bez básničky. Předáváte si ho po kruhu (ve směru hodinových ručiček).

Potom zkuste přidat básničku a předávat kaštánek na každou slabiku. Na jednu slabiku tedy dítě dostane do pravé ruky kaštan a na druhou ji předá do dlaně souseda po levici.

Začněte s jedním kaštánkem a pokud to dětem půjde, můžete zkusit přidat více kaštánků (v nejtěžší variantě má každý v pravé ruce jeden kaštánek).

Lehčí varianta pro menší děti

Každé dítě má jeden kaštánek a předává si ho pouze z jedné ruky do druhé. Tím, že můžou děti pozorovat vás, a půjdou v nápodobě, která je pro malé děti přirozená, se postupně budou v předávání zdokonalovat. Takto můžete cíleně trénovat sluchovou analýzu (rozdělování slov na slabiky), která patří mezi sluchové dovednosti potřebné při nácviku psaní a čtení ve škole.

4. Doprovod písniček

    • Počet dětí: 1+
    • Věk: 1,5+

Rozvíjí: rytmické cítění, soustředění, koordinaci pohybů, spolupráci, jemnou motoriku

Kaštánky samozřejmě můžete použít i k doprovodu písniček. Děti mají v každé ruce jeden kaštánek a ťukají s nimi o sebe. Buďto takto doprovázejí celou písničku, nebo jen určité části (například slova Hop, hej v písničce Hop, hej, cibuláři).

S kaštánky je zkrátka spousta legrace a až se s nimi pořádně vyřádíte na hudebních hrách, můžete si z nich s dětmi vytvořit krásná zvířátka.