Hlavní obsah
Hudebniště

Kurz Jaro s hudbou

 

Sluchové dovednosti

Sluch se u dětí vyvíjí postupně a pokud děti nemají sluchovou vadu, zlepšují se jejich sluchové dovednosti s věkem. Už v období před narozením jsou schopné vnímat zvuky, které k nim z okolí přichází. Tlukot matčina srdce a její hlas jsou jedny z prvních zvuků, se kterými se v období před narozením setkávají.

To, že vaše dítě slyší, si poměrně snadno ověříte. Jenže to, že se dítě otočí, když na něj mluvíte, není zdaleka známka toho, že má plně rozvinuté sluchové dovednosti. Ke sluchovým dovednostem totiž patří také:

  • schopnost naslouchání (zvládnutí vyslechnout pohádku a porozumět jí, vnímání zvuků v okolí)
  • sluchová paměť (zapamatování si básničky, říkanky, písničky)
  • sluchové rozlišování (rozlišování jednotlivých zvuků a později podobných hlásek ve slovech)
  • sluchová analýzu (rozložení slov na slabiky a hlásky) a syntézu (složení slov ze slabik a hlásek)
  • vnímání rytmu (pomáhá při učení básniček, písniček a rozdělování slov na slabiky)

No jo, ale co s tím? Rozvoj sluchu je přece přirozený, tak proč tomu věnovat pozornost?

V dnešní době jsme přehlcení zvuky mnohem víc, než byly generace před námi. Pro děti může být velmi náročné, když se nedokážou soustředit na to, co někdo jiný vypráví, protože nejsou schopné vytěsnit rušivé zvukové podněty kolem sebe.

Schválně si někdy zkuste na rušnějším místě ve městě vnímat co nejvíce zvuků. Zjistíte, jak skvěle máme vyvinutý mechanismus filtrů, kdy vnímáme sluchem jen to, co potřebujeme a zbytek dokážeme automaticky „neslyšet“. Když pak ale vědomě posloucháte vše kolem, je to najednou takové množství zvukových informací, že to může být až fyzicky nepříjemné.

A teď si představte, že jsou děti, které nedokážou vyfiltrovat přebytečné zvuky. Není divu, že tyto děti mají problém se soustředit a jsou roztěkané.

Nedostatečně rozvinuté sluchové dovednosti můžou dětem způsobit například potíže se čtením, psaním a počty. A přitom můžete tyto dovednosti trénovat hravě, tedy pro děti předškolního věku velmi přirozeně. Třeba pomocí hudby a hudebních her.

Správná hudební práce s předškolními dětmi má na jejich budoucí vnímání a vztah k hudbě velký vliv. A teď už i víme, že může pomoct s rozvojem sluchových dovedností, a tedy i řady školních dovedností. Kromě toho můžeme pomocí hudby rozvíjet a pracovat s emocemi, učit děti střídat napětí a uvolnění, rozvíjet v nich smysl pro spolupráci, komunikační schopnosti, paměť a mnoho dalších věcí.

S malými dětmi pracuji v souladu s ročním obdobím, proto jsem se snažila vybírat i materiály do tohoto modulu s tématem pozdní zimy a předjaří.

 

 

Říkanky a básničky

Krákorala černá vrána

(J. Čarek)

Krákorala černá vrána,
krákorala na havrana:
"Milý strýčku havrane, kdy už jaro nastane?
Ťukám, ťukám zobákem,
abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu,
bez jídla a noclehu."
"Ťukej, ťukej milá vráno,
jaro přijde možná ráno."

Stojí, stojí strom.

Stojí, stojí strom,
na tom stromě dvanáct větví,
na každé větvi po čtyřech hnízdech,
v každém hnízdě po sedmi vajíčkách.
(rok, měsíce, týdny, dny)

Rozpočítavadlo

(Josef Kainar)

Abraka, dabraka, čáry, máry,
kolesa, od lesa, brundibáry,
dobrdo natvrdo, drnky brnk,
kocour je v roští, brabec frnk.

Rytmizace

Svatý Matěj (24. 2.)

Svatej Matěj, hodnej, zlatej.
Na svatého Matěje, léta naděje.
Na svatého Matěje skřivan pije z koleje.

Písničky

Povídala vrána vráně

Povídala vrána vráně,
že si spolu koupí sáně.
Že se spolu budou vozit
ve stodole na slámě.

Na to řekla vrána vráně:
Já si nechci koupit sáně.
já si budu volně létat
to mě baví náramě.

noty Povídala vrána vráně

Povídala vrána vráně (noty k tisku pdf)

Malý kos

Hop a skok a dupy dup, já jsem malý kos,
hop a skok a dupy dup, všude chodím bos.

Zobák žlutý jak sluníčko, černá hlavička i bříško,
hop a hop a skok, dál už ani krok

noty Malý kos

Malý kos (noty k tisku pdf)

Sněženky bledule

Sněženky bledule derou se ven,
sluníčko zahřívá studenou zem.
Ptáčkové zpívají, včeličky bzučí,
skřítkové hlídají, ať vítr fučí
jen polehoučku, jen polehoučku.

noty Sněženky, bledule

Sněženky, bledule (noty k tisku pdf)

Hry

Napodobování kroků

Tato hra se skvěle hodí, když někdo v příběhu někam jde. Taková pasáž se objevuje ve většině pohádek (cesta Červené Karkulky k babičce, Budulínek a jeho únos liškou, Jeníček a Mařenka, když bloudí v lese…).

Připravíte si ruce a střídavě pleskáte levou a pravou rukou o stehna. Levá ruka je jako levá noha postavy z příběhu a pravá ruka jako její pravá noha. Čím rychleji běží, tím rychleji pleskáme o stehna. Pokud se vyhýbá překážce, natočíme celé tělo na pravou, nebo levou stranu a zároveň stále střídáme pohyby rukou. Když bude přeskakovat potůček, houbu, nebo jinou překážku, zvedneme obě ruce nad hlavu a dopadneme s nimi zároveň na stehna.

Můžete zkoušet napodobovat rukama i různé poskoky, skákání po jedné noze, dupání, cupitání a podobně.

Co ke hře potřebujete?

Budete potřebovat pouze vlastní tělo.

Co hra rozvíjí?

Hra u dětí rozvíjí koordinaci pohybů, soustředění a představivost.

Čekání na skřivana

Nejprve si s dětmi vyzkoušíte jednotlivé zvuky. Předvedete jim, jak kráká vrána a děti se pokusí zvuk napodobit. Potom postupně vyzkoušíte všechny další zvuky, které ve hře budete vydávat (mňoukání kočky, pískání myšky, šumění větru ve větvích stromů), a nakonec zkusíte i zpěv skřivánka. U něj se můžete na chvilku zastavit a nechat děti vytvořit ptačí sněm plný skřivánků, aby si zvuk skřivánčího zpěvu dobře zapamatovaly.

Zpěv skřivana není jednoduché napodobit, ale oproti vráně je mnohem melodičtější a plný trylků. Můžete zkusit napodobit ho pískáním.

Potom dětem řeknete, aby si lehly jako skřítek Všudybýlek a počkaly, až uslyší z lesa skřivánčí zpěv. Musí ale dát pozor, protože z lesa se ozývá spousta zvuků. Je potřeba poznat ten správný, skřivánčí, protože jen tak Všudybýlek pozná, že už je čas vstávat.

Potom se děti položí na koberec a dělají, že spí jako Všudybýlek. Vaším úkolem je vydávat různé zvuky (mňoukání, pískání, krákání…). Jako vítr můžete použít dřevěnou zvonkohru (jak na její výrobu se dozvíte ve videonávodu na konci tohoto modulu).

Nakonec napodobíte zpěv skřivánka. Pro děti to bude signál k tomu, aby se „probudily“ a protáhly. 

Co ke hře potřebujete?

Znát zvuky zvířat, které budete ve hře používat.

Co hra rozvíjí?

Hra u dětí rozvíjí soustředění, sluchové rozlišování a paměť.

 

Kudy kam

Na rozvoj sluchových dovedností u dětí existuje mnoho her. Hru na hledání cesty pomocí zvuku, můžete zařadit buď v pohádce nebo ji s dětmi hrát i samostatně.

Varianta pro více dětí (pouze ukazují, odkud se zvuk ozývá), nebo prochází jednotlivá stanoviště.

Varianta pro jedno – ukazuje, nebo prochází stanoviště.

Co ke hře potřebujete?

Předmět, který vydává jasný a ideálně déle znějící zvuk. Například metalofon, zvoneček. Pokud doma nemáte žádný podobný hudební nástroj, můžete zkusit jemně cinkat třeba skleničkou na víno.

Co hra rozvíjí?

U dětí tato hra rozvíjí soustředění a naslouchání.

Relaxace po práci

Hra na medvědy

Pokud s dětmi pracuji cíleně s hudbou, nechávám je potom vždy chvíli relaxovat. Pro některé předškolní děti může být relaxace velmi náročná, ale zkuste to, i kdyby to zezačátku měla být jen krátká chvilka.

Zkuste dětem říct, že se teď na chvilku promění v medvíďata. Musí si najít místečko, kde jim bude příjemně. Pokud k tomu máte prostor, můžete dětem vytvořit z polštářů pelíšek.

Josef Kainar

Víš, proč malé medvíďátko
spí tak sladko, ach tak sladko?
Ono se mu v noci zdá,
jak to bývá u medvědů,
o velikém hrnci medu.
Proto malé medvíďátko
spí tak sladko, ach tak sladko.

Hudební nástroj

 

 

Pohádka

Pracovní listy

Materiály k tisku